Bestyrelsen BK SISU

BK Sisu har ved generalforsamlingen i september 2021 valgt denne bestyrelse.

Martin Øager

Formand for BK SISU

Email: formand@bksisu.dk

Yvonne Nielsen

Sekretær i BK Sisu

Grete Jørgensen

Seniorleder i BK SISU

Email: seniorudvalg@bksisu.dk

Gert Nielsen

Kasserer i BK SISU

Email: kasserer@bksisu.dk

Janni Schak Nielsen

Ungdomsleder i BK SISU

 

 

Email: janni.schak@gmail.com

Bestyrelsesmedlem i BK SISU

Leif Pedersen

Suppleant i BK SISU