Første stop var Farø broen hvor der var forkost. Forrest ses Marlene og Helge